Số 10 Thiên Hiền, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Membership: Trang thành viên chỉ dành cho các thành viên hợp tác cùng Great Life khai thác giá trị thị trường.

Mang lại giá trị cho cộng đồng và đồng chia các lợi ích liên quan.