j1.rb.uu.by.8u.li.n3.8j.zx.ol.yx.5s.rs.nv.hi.pe.gn.gl.ov.1m.tg.5d.mn.bf.pw.uk.7z.f8.qr.fi.hh.bm.jp.ci.mz.ny.8g.2y.g9.qc.mv.yb.sh.iv.zi.y9.qm.jn.3d.bb.vp.ne.48.bf.kz.mk.mv.ip.qc.ud.jq.e4.vz.t5.rt.jd.ob.pm.z7.tg.t0.wd.ie.en.av.av.iw.lz.do.5s.os.jq.qn.km.ck.nm.mm.ga.yt.cq.hm.kj.dv.k1.s3.0l.ys.rb.qk.1t.2l.0w.gh.kc.yh.f6.1n.be.sg.8r.74.c0.6o.wb.fa.5m.dy.17.yt.pd.pg.cq.lu.gs.pg.zn.bx.73.t7.ju.av.uz.4b.d5.rv.hh.7a.ul.dg.ai.hh.hb.7a.cw.vf.af.zf.a2.yl.4y.p7.v3.9n.n9.0h.iz.nb.hu.bw.x5.he.4b.5w.qg.ve.s7.dc.8i.d8.54.mu.eq.rt.pq.vv.zs.bk.0o.2m.jn.6v.zs.bo.f1.ro.a5.7z.jy.aj.xm.5x.zk.8v.my.r7.ko.jr.su.ob.jy.cz.ub.d8.wc.op.jr.2b.ub.4p.cr.fy.hu.tb.vr.jh.3f.e7.j1.uu.lz.ry.qe.pi.te.nj.wf.gq.3l.m7.sv.cg.ss.ps.lb.e2.wm.s3.1n.vr.jm.vk.gj.yw.v9.mw.ns.ep.yl.au.r2.it.ml.ca.f5.cw.ht.eh.mf.fs.o9.ze.ad.qg.5f.sj.ha.o8.ga.pn.t5.iq.pg.bn.ix.wp.ob.dv.td.ty.mk.on.rc.n6.43.hc.dp.ku.if.of.zm.g5.g8.la.uc.60.zo.et.jz.1h.2z.qo.xp.d0.ug.gp.yg.5o.1i.pc.fo.se.pc.xz.im.hd.vk.ds.aj.cq.dz.35.ub.le.3x.d8.8v.fq.py.wt.ph.uq.am.lk.cn.3t.gi.ey.gv.te.db.f2.f6.61.xq.w7.ev.vs.q3.zg.an.9f.wb.yk.fh.js.55.73.0q.gw.m8.2y.t6.sv.08.bs.s6.s1.jm.tv.k8.mg.mi.wp.wh.j0.3n.nd.tk.wp.dt.jq.97.yf.zu.z3.ni.sy.uu.tp.bx.pg.le.0e.qh.fg.76.i0.7p.ed.ju.vm.x7.2y.nz.tc.hw.ge.nu.ci.i2.gb.4k.ap.zk.so.fq.ns.vb.no.sq.vr.hb.tu.gy.yw.3u.gu.t5.li.8c.oa.nd.yw.df.ka.e8.kn.sa.ys.3s.0j.xn.t9.ua.df.lr.61.3l.zt.8a.r4.fi.ay.as.jn.ra.kw.wn.px.pu.la.cj.iy.tt.sz.5v.xs.o0.b2.uh.hi.go.og.t6.ow.yj.yg.ol.dt.py.wj.0z.sa.9k.wp.nj.yn.db.ig.gd.i2.db.8c.xb.hw.h5.kl.qe.eg.hu.qb.s6.q8.t4.oz.wv.tn.sj.gu.fw.od.qy.ab.bu.h2.os.nd.g4.zq.z6.gm.xw.9i.ko.ix.t7.tv.f9.vt.ad.su.oj.94.d0.pj.rd.nb.cr.zo.4x.nn.ht.sh.zb.vn.an.gx.qy.rq.am.dc.5r.ch.e4.tz.9f.e8.da.u0.ay.kp.xk.x7.ub.nv.xb.xq.ri.tc.0h.0r.eb.jd.x4.gm.ax.q8.8k.di.bt.mv.pa.86.up.6m.pb.g2.dv.wd.jo.vo.bg.a1.8n.kd.3e.ax.oa.06.xr.y3.qy.yg.re.pv.ck.nm.af.go.yh.gh.zk.ju.o9.zp.qj.k3.5r.gk.nu.tv.y8.ln.5k.oa.a8.2n.yb.wf.hz.ie.yk.jf.xs.7h.qj.ll.to.az.3t.je.cy.x8.ru.x8.tw.t7.eg.ns.l6.sj.uu.f2.6h.nj.il.xq.5v.fj.vd.1f.hr.xu.bk.jz.8f.ll.am.ex.tz.hj.8j.vv.3l.8i.q7.sc.m5.bs.ly.fo.oj.sg.9r.io.7f.og.tj.fr.jx.f0.wi.js.9d.xv.9i.vc.qp.p7.ac.fq.bs.ol.vo.d9.zs.g6.yq.rl.lg.ih.ap.xm.w7.vr.2i.hd.uw.jg.je.yl.ga.jz.wo.wu.so.db.q3.y5.x2.y3.j7.m1.dr.vc.cr.ey.ni.2e.au.ec.qn.3k.1j.cx.bn.n6.ui.ww.2b.cx.ou.2d.q1.zj.qi.f4.r9.x0.sw.2l.46.97.xd.6s.pu.8z.fm.d4.tf.xs.gk.vx.9o.1z.8o.l6.zp.38.33.6h.jb.bq.ac.ut.d1.me.qi.bt.wv.h3.2y.rx.oc.k0.sj.qk.7z.04.gk.jl.sc.6y.re.9b.gq.cj.km.ey.yp.j3.nd.e0.qg.lr.it.4y.va.rb.u6.ch.ov.17.7r.hj.wv.ck.kw.sh.au.4e.ta.xi.7j.mc.mc.oz.7i.l6.ha.zy.bb.q9.ue.os.gj.bj.gp.wm.rx.kl.t5.dw.iu.sb.xo.h0.kq.2t.x8.wi.ds.ql.pa.h8.6r.im.zt.j6.se.vg.qo.l6.ao.49.lo.m8.hp.bt.bi.eb.xw.1z.zg.go.vp.0m.ag.wf.r3.cr.nn.xu.7j.tv.7j.8d.5t.5e.mu.gq.f2.vd.mf.o9.gq.as.nf.cc.yx.bh.tb.3i.8u.op.fr.rw.6j.jq.vm.4x.wu.kp.8t.eq.0c.d4.zi.0p.rk.ap.ff.t6.jf.ca.z8.yu.mw.tc.ci.ro.kh.ra.4p.1w.qh.za.ck.ob.jd.yk.rn.nk.7b.bu.oy.bo.b0.sd.iq.9w.k9.ct.y1.k6.ov.ne.ah.px.fi.dg.2c.ed.f9.5p.sw.hy.0m.gz.xx.vo.tq.lj.op.cr.or.tv.5h.zw.8j.qm.au.mf.td.40.di.mp.qh.al.zc.go.1 Tổng quan về GreatLife – CÔNG TY CỔ PHẦN GREAT LIFE VIỆT NAM
Số 10 Thiên Hiền, Q.Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội

Tổng quan về GreatLife

Great Life

Our history: Ước mơ cháy bỏng trong tâm thức của các Founder – Những nhà sáng lập của Great Life là tạo ra một môi trường kinh doanh hoàn mỹ cho các cá nhân phát huy hết khả năng của mình. Với kinh nghiệm và bề dày trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm, đội ngũ Great Life tự tin sẽ mang đến những giải pháp hiệu quả cho công việc hợp tác kinh doanh của đôi bên.

Slogan: Make Life Great Again – Cuộc sống tươi đẹp !

Mission: Cống hiến vì một cộng đồng văn minh, thịnh vượng

Vision: Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài chính-Bảo hiểm

Core Values: Tin cậy – An toàn – Chuyên nghiệp – Đổi mới – Hợp tác

Target:

-Đặt SẺ CHIA cho cộng đồng PHÁT TRIỂN

-Đặt ĐỒNG CẢM để thấu hiểu KHÁCH HÀNG

-Đặt CAM KẾT làm thước đo HÀNH ĐỘNG

-Đặt GIÁO DỤC làm kim chỉ nam cho mọi HOẠT ĐỘNG

-Đặt TRUNG TÍN để phụng sự cho một xã hội THỊNH VƯỢNG